PRZEBUDOWA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO PADEREVIANUM
Architecture and Interior design
Investor: Uniwersytet Jagielloński
Location: Kraków
Date: 2017
Living area: 2 600 m2

Authors: Adam Derlatka, Agnieszka Gozdek, Joanna Migut, Paweł Migut

Description:

Przedmiotem inwestycji jest przebuwa, rozbudowa i nadbudowa budynku Dużego Paderevianum UJ. W ramach przebudowy projektuje się nowy układ funckjonalny i ujednolicenie elewacji budynku, tak, ąby tworzył wrażenie spójnego kompleksu. BZróżnicowane blendy pomiędzy oknami od strony patio nawiązują do istniejących na elewacji klawiszy pianina.