III NAGRODA - SCHODY NA KRAKOWSKIM PODGÓRZU
Architecture
Investor: Miasto Kraków
Location: Kraków
Date: 2017
Living area: 1000m2

Authors: Adam Derlatka, Agnieszka Gozdek, Joanna Migut, Paweł Migut

Description:

Głównym założeniem projektu było wytworzenie atrakcyjnej, zatopionej w zieleni, przestrzeni publicznej, pozwalającej na integrację lokalnej społeczności Podgórza. Okolica schodów stwarza możliwość wytworzenia nieformalnej przestrzeni dla mieszkańców oraz podniesienie jakości istniejącej przestrzeni. Projektowane rozwiązanie wprowadza życia miejskie w obrębie przebudowywanych schodów. Istotnym założeniem koncepcji było wzajemne zintegrowanie przestrzenne istniejących wejść do budynków z przestrzenią przebudowywanych schodów. W celu integracji na poziomie wejść został zaprojektowany niewielki plac połączony z budynkiem przy ul. Kalwaryjskiej 59 adaptowanym na cele ekologicznego lokalu gastronomicznego połączonego ze sprzedażą lokalnych warzyw i owoców. Na zapleczu budynku, w wyższej części wydzielono strefą ekspozycyjną, dostępną z poziomu ul Kalwaryjskiej z wglądem z poziomu tarasu. Na poziomie stropodachu projektuje się otwarty taras, częściowo zadaszony pergolą.

Rezygnacja z nadbudowy budynku i wykorzystanie dachu jako tarasu pozwala zachować oddech niezbędny dla przestrzeni schodów, eksponuje widok na wieżę kościoła przy ul. Zamoyskiego oraz unika przesłaniania budynku przy ul Zamoyskiego. Taras połączony z placem przy schodach stanowi wielofunkcyjną przestrzeń, która dzięki wprowadzonym usługom będzie mogła żyć zarówno w ciągu dnia jak i nocą.

Część prywatna na zapleczu budynku mieszkaniowego przy ul Zamoyskiego została oddzielona od przestrzeni publicznej placu zieloną ścianąrozpinającą się na przęsłach z siatki stalowej.

W celu zapewnienia dostępu dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej, w tym dla osób niepełnosprawnych wózków dziecięcych w zachodniej części została zaprojektowana winda osobowa obsługująca poziom ul. Kalwaryjskiej, Zamoyskiego i placu na poziomie tarasu.

Schody zostały dostosowane do użytku dla rowerzystów poprzez zastosowanie pochylni do przeprowadzania rowerów.

Przestrzeń pod schodami została zaprojektowana jako usługowa, np. kwiaciarnia z kawiarnią. Na ścianie oporowej po przeciwnej stronie projektuje się wykonanie figuratywnej grafiki cieni.

Oświetlenie przestrzeni schodów i placu projektuje się przy pomocy sznura z lampami rozpiętego pomiędzy budynkami. Dodatkowe oświetlenie projektuje się przy balustradzie schodów.

Na poziomie górnego placu projektuje się meble miejskie z drewna egzotycznego.

Projektuje się wykorzystanie ślepej ściany budynku ul. Kalwaryjskiej pod mural, w wizualizacji zastosowano przykładowe rozwiązanie grafiki z Białegostoku.