OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY W JAROSŁAWIU
Architecture
Investor: PSONI Koło w Jarosławiu
Location: Jarosław
Date: 2017
Living area: 4 040

Authors: Adam Derlatka, Agnieszka Gozdek, Joanna Migut, Paweł Migut

Description:

Projekt przewiduje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku. Planuje się nadbudowę łącznika i południowej części budynku o jedną kondygnację tak żeby zrównać ją z częścią północną. Ponadto planuje się dobudowanie trzeciej części (skrzydła) zbliżonej gabarytami od strony zachodniej w kierunku prostopadłym do istniejących części oraz rozbudowę części wejściowej od strony wschodniej.