14.07.2014
I Nagroda w Konkursie na Zespół Szkolno – Przedszkolny przy ul. Kłodzkiej we Wrocławiu
I Nagroda w Konkursie na Zespół Szkolno – Przedszkolny przy ul. Kłodzkiej we Wrocławiu
Nasza praca otrzymała I nagrodę w konkursie na Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wrocławiu! Poniżej opinia sądu konkursowego:
 
Praca wyróżnia się na tle pozostałych poprzez subtelne, bardzo wyważone podejście do zadania zaprojektowania zespołu szkolno-przedszkolnego. Trzon rozwiązania stanowi wewnętrzny dziedziniec, zaprojektowany na dwóch przenikających się poziomach trafnie separujących poszczególne elementy składowe programu funkcjonalnego. Wzdłuż niego zorganizowane zostały poszczególne, wzajemnie skomunikowane bloki znacznie, zdecydowanie podnoszącego atrakcyjność przestrzenną i użytkową przedsięwzięcia.
 
Praca charakteryzuje się poza poprawnością rozwiązań, dobrze zorganizowanym ruchem użytkowników (z jedynym zastrzeżeniem co do lokalizacji pokoju nauczycielskiego) oraz w większości interesującymi przestrzeniami wewnętrznymi. Ciekawie rozegrana funkcjonalnie, ukazująca spory potencjał miejsca i dobrze narysowana. Praca poprzez przyjęte stonowane rozwiązania formalne i bardzo powściągliwe środki wyrazu bardzo dobrze wpisuje się w istniejący na osiedlu Gaj kontekst urbanistyczny jednocześnie go porządkując.
 
Całość daje dużą nadzieję na wykreowanie w tej części osiedla założenia o wysokich walorach architektonicznych, ale przede wszystkim stanowiącego nową jakość w budowaniu przestrzeni publicznej.
 
Więcej informacji znajdziesz w dziale: [ Szkoła we Wrocławiu ]