PRZEDSZKOLE W KRZESZOWICACH
Architektura
Inwestor: Gmina Krzeszowice
Lokalizacja: Krzeszowice
Data: 2010
Powierzchnia użytkowa: 2055 m2

Autorzy: Paweł Migut

Opis:
Projektowany budynek zlokalizowany jest na północ od centrum Krzeszowic z dojazdem drogą gminną i dodatkowym dojściem ciągiem zielonym wzdłuż potoku.
 
Głównym założeniem projektowym było stworzenie funkcjonalnej, przyjaznej i wygodnej w użytkowaniu przestrzeni ściśle spełniającej założenia projektowe i wymagania inwestora, przy jednoczesnym zadbaniu o atrakcyjność i nowoczesność projektowanego budynku.
 
Przedszkole zostało zaprojektowane dla dziewięciu oddziałów po 3 oddziały dla 3 grup wiekowych. Ponadto mieści funkcje żłobka dla najmniejszych dzieci. Budynek zorientowany jest w stronę południową co zapewnia bezpośredni kontakt z zielonym ogrodem i placami zabaw a duże przeszklenia dają stały dostęp światła do sal. Takie usytuowanie zapewnia też bezpieczeństwo dzieciom które nie mają możliwości dostać się same do strefy wejściowej i dostaw.
 
Bryła przedszkola rysuje się jako zestawienie 2 najważniejszych do tego rodzaju budynku elementów: przestrzeni właściwej przedszkola przeznaczonej do nauki zabawy dzieci i przestrzeni zapewniającej przedszkolu prawidłowe funkcjonowanie. Całość ma formę „wachlarza” spiętego komunikacją. W poszczególnych segmentach wachlarza mieszczą się grupy wiekowe, przy salach znajdują się sanitariaty dla dzieci. Jeden segment jest wysunięty dość znacznie i znajduje się w nim całe zaplecze funkcjonalne przedszkola. Taki układ wydziela przestrzennie funkcje przeznaczone dla nauki i zabawy dzieci, pomieszczenia techniczne gastronomiczne i administracyjne.