ZABUDOWA PLACU GARNCARSKIEGO W RZESZOWIE
Architektura
Inwestor: Developres Sp. z o.o.
Lokalizacja: Rzeszów
Data: 2015
Powierzchnia użytkowa: 10 000 m2

Autorzy: Adam Derlatka, Agnieszka Gozdek, Joanna Migut, Paweł Migut

Opis:
Obszar opracowania koncepcji do MPZP zadany w konkursie został podzielony na cztery jednostki urbanistyczne A, B, C, D zgodnie z charakterem występującej zabudowy i funkcji. Zaproponowano uzupełnienia tkanki miejskiej jako dopełnienie poszczególnych jednostek.
 
Środek ciężkości założenia stanowi projektowany budynek wielofunkcyjny przy Placu Gancarskim. Przed obiektem i po jego zachodniej stronie zaprojektowano przestrzeń publiczną - plac i ciąg pieszo - jezdny. Od strony wschodniej zaprojektowano przedłużenie ul. Szpitalnej do ul. Leszczyńskiego.
 
Kształtując bryłę obiektu wielofunkcyjnego dążono do wkomponowania projektowanego nowego budynku w skalę miejsca jako subtelną dominantę. Formę podzielona na mniejsze bryły nawiązujące do charakteru otaczających kamienic i starego miasta Rzeszowa. Wewnątrz kwartału zaprojektowano ogólnodostępne patio. W parterze zlokalizowano powierzchnie usługowe, piętra I, II, III, stanowią kondygnacje hotelowe, ostatnie dwie kondygnacje przeznaczono na apartamenty. Dobierając materiały wykończeniowe nawiązano do występującej w okolicy szarej cegły - narożnik ulic Leszczyńskiego i Szopena. W parterze w podcieniu zastosowano przyjazne dla człowieka drewniane okładziny, górne kondygnacje wykończono płytą włókno - cementową.