II NAGRODA - PŁYWALNIA DELFINEK W TWARDOGÓRZE
Architektura i Wnętrza
Inwestor: Gmina Twardogóra
Lokalizacja: Twardogóra
Data: 2016
Powierzchnia użytkowa: 2000m2

Autorzy: Adam Derlatka, Agnieszka Gozdek, Joanna Migut, Paweł Migut

Opis:

Główną ideą koncepcji było połączenie projektowanej kubatury z istniejącą halą sportową w ramach jednego spójnego wielofunkcyjnego kompleksu sportowego. Część basenową projektuje się w nawiązaniu do bryły hali sportowej, zachowując istniejącą linię zabudowy oraz charakterystyczne poziomy na elewacji i wewnątrz obiektu. Prostokątna bryła została oddzielona od części sali sportowej niewielkim patio zapewniającym obustronne doświetlenie pomieszczeń oraz atrakcyjne wglądy i walory przestrzenne. Od strony targowiska projektowany obiekt wyznacza pierzeje placu targowego. Wgląd widokowy na nieckę basenową ma zachęcić klientów targowiska do aktywności fizycznej i odwiedzenia basenu. Połączenie nowoprojektowanej części z komunikacją hali sportowej zostało rozwiązane przez korytarz zmiany obuwia. Część zaplecza szatniowego zaprojektowano między niecką basenu i patio. Część techniczną zlokalizowano od strony boiska i w podbaseniu.

Część hotelową zaprojektowano w dużej części jako nadbudowę parterowej części sali sportowej nad salami do aerobiku. Dostęp do pokoi hotelowych zapewniono z piętra sali sportowej oraz holu głównego części basenowej. Dodatkowo zapewniono niewielkie pomieszczenie rekreacyjne dla gości hotelowych z widokiem na halę basenową.

Budynek w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na brak windy w istniejącej części hali do części hotelowej zaprojektowano dodatkową windę mogącą obsługiwać również cały kompleks sportowy. Część basenowa stanowi strefę ochrony p.poż ZL III, część hotelowa ZL V. Wydzielenie od obiektu hali widowiskowej z początkiem nadbudowy. Obsługa pożarowa z istniejącej drogi i od strony placu targowego.

Zakłada się obsługę projektowanego basenu poprzez istniejący wjazd na teren kompleksu sportowo oświatowego. Od strony ul. Wrocławskiej zaprojektowano reprezentacyjny plac wejściowy, stanowiący atrakcyjną przestrzeń publiczną (może także stanowić rezerwę terenową pod inwestycje publiczne). Zaprojektowano ortogonalny układ ścieżek o zróżnicowanej nawierzchni z sięgaczami z miejscami do siedzenia i rekreacji typu fitness outdoor zatopionymi w zieleni. Główne wejście do basenu zostało podkreślone zadaszeniem, pod którym zlokalizowano parking dla rowerów. W przestrzeni placu zaprojektowano ciąg zieleni stanowiący przedłużenie kompozycyjne osi patio, układ sięgaczy zostały uzupełnione niskimi drzewami. Projektuje się przedłużenie i aranżację na reprezentacyjny ciąg pieszo jezdny drogi pożarowej biegnącej wzdłuż północno - zachodniej elewacji hali sportowej i połączenie z komunikacją na targowisku miejskim (zachowanie parametró1) drogi pożarowej). Bezpośrednio przy drodze zlokalizowano dodatkowe 6 miejsc postojowych dla basenu, miejsca dla autobusu przewiduje się w obrębie parkingu szkolnego i hali. Ze względu na niewielkie gabaryty działki dojazd do boiska wielofunkcyjnego i pomieszczeń technicznych zlokalizowanych na zapleczu zapewniono z drogi obsługującej plac targowy. Projektuje się przearanżowanie części targowiska przez nawiązanie układem stoisk do projektowanego kompleksu sportowego oraz możliwe połączenie pomieszczeń obsługi targowiska w jedną kubaturę.