HALA SPORTOWA W MIELCU
Architektura
Inwestor: Gmina Mielec
Lokalizacja: Mielec
Data: czerwiec 2016
Powierzchnia użytkowa: 27000

Autorzy: Agnieszka Gozdek, Joanna Migut, Paweł Migut, Adam Derlatka

Opis:

            Kompleks sportowy projektuje się jako dominantę zamykającą istniejącą oś urbanistyczną, stanowiącą istotny element tej części miasta. Centralna, lekko wysunięta i wyeksponowana część hali sportowej stanowi ramy dla istniejącego stadionu  oraz zapewnia wgląd na boisko. Z obu stron znajdują sie przestrzenie publiczne dostępne z ul Kusocińskiego i Solskiego. 

            Ideą było stworzenie wielofunkcyjnego obiektu, będącego wizytówką miasta i sercem dla wydarzeń sportowych i kulturalnych. Bryła obiektu wraz z jej układem funkcjonalnym została zaprojektowana tak, by w pełni wpisać się w kontekst miasta Mielca. Funkcja budynku została zintegrowana z otoczeniem.

            Funkcjonalnie całość została podzielona na trzy bloki. Centralną i najwyższą część stanowi główna wielofunkcyjna hala sportowa. Od strony ulicy Kusocińskiego projektuje się część hali treningowej i część administracyjną.  Od ulicy Solskiego część basenową z wejściem z placu przed budynkiem, połączoną z basenami otwartymi, oraz wewnętrznie z holem hali sportowej.

            Główny dostęp do zespołu projektuje się z ul Kusocińskiego i Solskiego. Wejścia znajdują się zarówno od strony stadionu jak i ww. ulic. Od strony ul. Kusocińskiego znajdują się reprezentacyjne schody zapewniające łatwy  dostęp do wyższych części widowni głównej hali bezpośrednio z zewnątrz budynku oraz do tarasu widokowego znajdującego się na drugim piętrze. Taki układ pozwala na bardzo łatwą organizację ruchu widzów (kibiców) zarówno przed imprezą jak i po.  W czasie poza eventami schody mogą pełnić rolę rekreacyjną lub amfiteatru zewnętrznego  w połączeniu z tymczasową sceną jaką można ustawić od strony ul. Kusocińskiego. Plac publiczny od strony ul. Solskiego ma stanowić atrakcyjna strefę wejściową integrującą osoby korzystające zarówno z hali jak i basenu. Zakłada się przeprojektowanie drogi między nowym budynkiem a stadionem na atrakcyjny ciąg pieszo - jezdny (pełniący wymogi drogi p.poż).

            Istniejący wjazd od ul Kusocińskiego wykorzystuje się na potrzeby dostępu do magazynów oraz do drogi pożarowej wzdłuż zespołu hali treningowej. Przy drodze przewidziano wewnętrzny parking dla samochodów i trzy miejsca dla autokarów.

            Pod budynkiem hali projektuje się podziemny parking na 270 miejsc postojowych. Ze względu na niewielkie możliwości terenowe ograniczające możliwości lokowania parkingów na potrzeby funkcjonowania obiektu planuje sie wykorzystać istniejące miejsca postojowe wzdłuż ulicy Kusocińskiego i Solskiego.