PRZEBUDOWA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO PADEREVIANUM
Architektura i Wnętrza
Inwestor: Uniwersytet Jagielloński
Lokalizacja: Kraków
Data: 2017
Powierzchnia użytkowa: 2 600 m2

Autorzy: Adam Derlatka, Agnieszka Gozdek, Joanna Migut, Paweł Migut

Opis:

Przedmiotem inwestycji jest przebuwa, rozbudowa i nadbudowa budynku Dużego Paderevianum UJ. W ramach przebudowy projektuje się nowy układ funckjonalny i ujednolicenie elewacji budynku, tak, ąby tworzył wrażenie spójnego kompleksu. BZróżnicowane blendy pomiędzy oknami od strony patio nawiązują do istniejących na elewacji klawiszy pianina.