OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY W JAROSŁAWIU
Architektura
Inwestor: PSONI Koło w Jarosławiu
Lokalizacja: Jarosław
Data: 2017
Powierzchnia użytkowa: 4 040

Autorzy: Adam Derlatka, Agnieszka Gozdek, Joanna Migut, Paweł Migut

Opis:

Projekt przewiduje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku. Planuje się nadbudowę łącznika i południowej części budynku o jedną kondygnację tak żeby zrównać ją z częścią północną. Ponadto planuje się dobudowanie trzeciej części (skrzydła) zbliżonej gabarytami od strony zachodniej w kierunku prostopadłym do istniejących części oraz rozbudowę części wejściowej od strony wschodniej.