BIBLIOTEKA W ŚWIECIU
Architektura i Wnętrza
Inwestor: Gmina Świecie
Lokalizacja: Świecie
Data: 2012
Powierzchnia użytkowa: 1 700 m2

Autorzy: Adam Derlatka, Agnieszka Gozdek, Joanna Migut

Opis:
Projekt zakłada budowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na działce objętej opracowaniem z przedstawieniem kosztorysu całości założenia uwzględniającego także lokalny układ komunikacyjny, oświetlenie oraz sieci uzbrojenia terenu związane z oświetleniem, urządzenie przestrzeni publicznej czyli małą architekturę jak i zieleń. Budynek zlokalizowany w południowo zachodniej części działki, akcentuje strefę wejściową od ulicy, otwierając się jednocześnie w przeciwnym kierunku na zaaranżowaną zieleń rekreacyjną. Duże przeszklenia od wschodniej strony pozwalają na swobodną penetrację słońca wewnątrz obiektu bez obawy o jego przegrzewanie i oślepianie użytkowników. W centrum całego założenia znajduje się przestrzeń wspólna łącząca dwie kondygnacje za pomocą szerokich schodów, które oprócz funkcji typowo komunikacyjnej stanowią miejsce na spokojne przeglądanie zasobów biblioteki. Ze względu na bezpieczeństwo najmłodszych na parterze przewidziany został dział dziecięcy z dużym zapleczem rekreacyjnym w postaci ciekawie formowanych wielofunkcyjnych mebli. Wnętrze biblioteki stanowi dość płynny układ przestrzenny dający w każdej chwili możliwość rearanżacji dostosowując miejsce pod konkretny cel. Dzięki tej wielofunkcyjności biblioteka oprócz swej podstawowej funkcji daje szansę na organizowanie wszelkiego rodzaju spotkań kół naukowych, wieczorów autorskich itp. Zastosowanie cegły na elewacjach pozwala na wykorzystanie lokalnego surowca do budowy poprawiając tym samym gospodarkę tego miejsca. Z kolei drewno w pionowych lamelach tworzących barierę słoneczną staje się integralną częścią z otaczającą naturą. To wszystko sprawia, że biblioteka jest przyjazna i atrakcyjna dla każdego użytkownika.