DWORZEC W CIESZYNIE
Architektura
Inwestor: Gmina Miasta Cieszyn
Lokalizacja: Cieszyn
Data: 2013
Powierzchnia użytkowa: 900 m2

Autorzy: Witold Sienkiel, Joanna Kuchta, Adam Derlatka, Justyna Dziura

Opis:
Nadrzędnym celem przedstawionego projektu jest stworzenie spójnej koncepcji dla Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego, połączonego z wysokiej jakości przestrzenią publiczną. Budynek istniejącego dworca wraz z projektowaną rozbudowaną infrastrukturą Węzła Przesiadkowego, stanowią element scalający funkcjonalnie poszczególne strefy zadanego terenu: dworzec autobusowy i park miejski.
 
Na terenie dworca zaprojektowano podłużną wiatę zapewniającą schronienie dla podróżnych, oraz wyraźnie oddzielającą teren dworca od ul. Hajduka. Po południowej stronie wiaty został zlokalizowany przystanek MZK oraz 2 miejsca dla wysiadających dla komunikacji ponadlokalnej, natomiast od północy, na terenie dworca autobusowego, zostały zaprojektowane 3 stanowiska dla wysiadających dla komunikacji ponadlokalnej oraz 3 miejsca postojowe.
 
Projektuje się połączenie szklaną przewiązką wiaty dworca autobusowego z budynkiem obsługującym węzeł przesiadkowy, sugerując podróżnym kierunek ruchu i pozwalającą wygodnie dotrzeć do budynku.
 
Część ul. Hajduka przebiegająca wzdłuż budynku węzła przesiadkowego została przekształcona w ciąg pieszo jezdny, dostępny jedynie dla pojazdów uprzywilejowanych, tu także znajduje się postój taksówek. Przestrzeń ta staje się w ten sposób częścią atrakcyjnego placu dworcowego, zatopionego w zieleni, mogącego pełnić rolę miejskiej agory, przestrzeni dla wszelakich ekspozycji oraz miejsca spotkań i odpoczynku dla podróżnych. Na obszarze bunkra przewiduje się umieszenie odrestaurowanej lokomotywy.