PLAC JAGIELLOŃSKI W RADOMIU
Architektura
Inwestor: Gmina Miasta Radomia
Lokalizacja: Radom
Data: 2014
Powierzchnia użytkowa: 2 ha

Autorzy: Adam Derlatka, Tadeusz Derlatka, Joanna Migut, Witold Senkiel

Opis:
Główną ideą projektu jest stworzenie atrakcyjnej, wielofunkcyjnej i przyjaznej przestrzeni śródmiejskiej, tworzącej centrum współczesnego śródmeiścia Radomia, w nawiązaniu do jego bogatej historii.
 
Głównym elementem scalającym wielokierunkową przestrzeń wnętrza urbanistycznego jest oś kultury, rozpoczynająca się na placu przed budynkiem teatru, przechodząca przez interaktywne muzeum historii miasta, plac przy pomniku św. Kazimierza (przy skrzyżowaniu z traktem królewskim), kończąca się niewielkim placem przed proponowaną filharmonią.
 
Wnętrze Placu Jagiellońskiego zostało jednoznacznie zdefiniowane w formie prostokąta o wymiarach 60 x 80 m, od północy zamknięte bryłą podniesionego na amfiteatralnych schodach pawilony ekspozycyjnego, od zachodu – pasem zieleni i Ideowymi Bramami Miasta.
 
Pod powierzchnią placu zaprojektowano jednopoziomowy parking podziemny na ok. 200 samochodów. Wjazd do parkingu został zlokalizowany z istniejącego zjazdu z ul. Pileckiego. Klatki ewakuacyjne i zjazd zlokalizowane w pawilonie ekspozycyjnym oraz w konstrukcji „Bram Miasta”.