DWORZEC PODMIEJSKI W RZESZOWIE
Architektura
Inwestor: Gmina Miasta Rzeszów
Lokalizacja: Rzeszów
Data: 2014
Powierzchnia użytkowa: 21 ha

Autorzy: Adam Derlatka, Joanna Migut, Paweł Migut, Witold Senkiel

Opis:
Założeniem projektu jest stworzenie „ZIELONEGO PIERŚCIENIA RZESZOWA” oplatającego centrum miasta od strony zachodniej, będącego wysokiej jakości przestrzenią publiczną służącą komunikacji, interakcji i rekreacji mieszkańców miasta. Tereny przykolejowe stanowią ogromny potencjał przestrzeni miejskiej, który podobnie jak w innych europejskich miastach może i powinien być właściwie wykorzystany.
 
Zaproponowana koncepcja urbanistyczna stanowi rewitalizację tych terenów w formie zielonych przestrzeni rekreacyjno – wypoczynkowych. Założeniem jest wydobycie potencjału miejsca poprzez niewielkie zabiegi architektoniczno – przestrzenne pozwalające na zwiększenie żywotności miejsca.
 
Stworzone ścieżki, skwery i place służyć będą podniesieniu jakości przestrzeni miejskiej, uregulowaniu ciągów pieszo – rowerowych oraz uwydatnieniu elementów charakterystycznych i wartościowych. Umieszczone w ciągu pieszo rowerowym nowoczesne pawilony będą pełniły funkcję usługowo – rekreacyjną. W parterach zostaną zlokalizowane usługi drobnych twórców i rzemieślników promujące podkarpacką twórczość i lokalny rynek. Znajdować się tam będą również niewielkie salki służące do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, a także wystaw i imprez kulturalnych. Połączenie ciągu pieszo – rowerowego z Parkiem Jedności Polonii z Macierzą oraz Ogrodami Bernardyńskimi uzupełni istniejące już ciągi pieszo rowerowe.