EUROPAN 11
Architektura
Inwestor: Europan
Lokalizacja: Warszawa
Data: 2011
Powierzchnia użytkowa: 175 ha

Autorzy: Joanna Migut, Paweł Migut

Opis:
Naszym celem było wykorzystanie potencjału miejsca którym jest Praga Południe, (obszar Kamionka i Grochowa) jednocześnie nie podważając jego wad i braków. Dialog z zastaną przestrzenią, uwarunkowaniami, miejscową ludnością, problemami to jest klucz naszego projektu.
 
IDEĄ jest KOLAŻ jako odpowiedź na złożoność miasta, jego struktury społecznej, przestrzennej, kulturowej oraz historycznej. Warszawa jest miastem złożonym, o bogatej i zarazem tragicznej historii. Jest to jednocześnie „miasto dwóch brzegów”, które przez lata zamiast zbliżać, coraz bardziej od siebie się oddalały. Różnice dotyczą nie tylko przestrzeni, charakteru zabudowy, czy funkcji, ale także lokalnej społeczności. Prawy brzeg jest inną Warszawą, ale czy aby gorszą? Ostatnio podejmowane działania sygnalizują ożywienie i większe zainteresowanie tą częścią miasta. Inwestycje na skalę miasta tj. Stadion Narodowy czy Simfonia Varsovia są wielką szansą dla tej części Warszawy. Jednocześnie istnieje zagrożenie, by wielkie inwestycje, napływ inwestorów, nie zatraciły tożsamości miejsca, jego specyficznego charakteru i nie stały się przyczyną do gentryfikacji.
 

IDEA:

ADAPTACJA - WYKORZYSTUJE ISTNIEJĄCĄ ZABUDOWĘ I PRZESTRZEŃ,

TOŻSAMOŚĆ - NIE WALCZY Z ZASTANĄ SPOŁECZNOŚCIĄ, ALE TWORZY TOŻSAMOŚĆ, WYKORZYSTUJE POPRZEMYSŁOWY CHARAKTER MIEJSCA,

RÓŻNORODNOŚĆ FUNKCJI I PRZESTRZENI - ODPOWIEDZ NA POTRZEBY RÓŻNYCH LUDZI,

GĘSTOŚĆ ZABUDOWY - ZINTENSYFIKOWANIE ZABUDOWY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE NIEUŻYTKOWANYCH TERENÓW, WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH LUB ICH LIKWIDACJA,

EKO-MYŚLENIE - POCZUCIE LUDZKIEJ SKALI, DBAŁOŚĆ O PRZYJAZNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE, ZIELEN MIEJSKA WE WSZYSTKICH POSTACIACH JAKO WYZNACZNIK JAKOŚCI ŻYCIA,

POTENCJAŁ - WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MIEJSCA I NOWYCH INWESTYCJI. MAKE IT LIFE!