ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY PRZY UL ZARUBY W WARSZAWIE
Architecture
Location: Warszawa
Date: 2017
Living area: 8 700 m2

Authors: Adam Derlatka, Agnieszka Gozdek, Joanna Migut, Paweł Migut

Description:

Głównym założeniem projektu było stworzenie obiektu, który spełni minimalizację powierzchni przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej. Budynek składa się z trzech części: szkoły, przedszkola i hali sportowej zlokalizowanej na piętrze budynku. Szkoła zaprojektowana została w kształcie odwróconej litery U, z wewnętrznym otwartym dziedzińcem. Przedszkole zostało zaprojektowane jako piętrowe stanowiące odrębny budynek połączony z częścią szkolną poprzez blok stołówkowy. Całość uzupełniają części rekreacyjne - przedszkolna i szkolna, a także boiska zlokalizowane na dachu przedszkola. Dojazd przewidziany jest od północnej części działki, gdzie zlokalizowany jest parking oraz zatoka kiss & ride dla dzieci szkolnych. Przed wejściem szkolnym zlokalizowany jest plac wejściowy, podobnie przed wejściem do przedszkola. Wjazd do garażu podziemnego od strony wschodniej.